Search Result:
3Results
2019 Push Notification Delivery Report
Boost Push Notification Delivery with MoEngage Push Amplification
Factors That Influence Push Notifications Delivery on Android Phones
No Result Found
Please try again with some different keywords.

OYO Tăng 44% Phân phối Thông báo Đẩy nhờ sử dụng MoEngage

caseStudy-individual-banner-img
company-details-img

GIỚI THIỆU VỀ OYO

OYO Rooms là một công ty kỳ lân trong lĩnh vực khách sạn, được định giá hơn 1 tỷ USD. Công ty có 1.800 nơi ở phân bố tại khắp 500 thành phố. OYO nổi tiếng với quy trình làm việc ứng dụng công nghệ, tập trung vào trải nghiệm và tương tác người dùng.

Thách thức

Tỷ lệ phân phối trên các OEM Trung Quốc, chẳng hạn như thiết bị Xiaomi, vốn cực kỳ thấp. Trong bối cảnh thiết bị Xiaomi ngày càng được nhiều người sử dụng, OYO phải tìm cách tăng tỷ lệ phân phối trên các thiết bị này.

Giải pháp MoEngage

OYO sử dụng Khuếch đại Thông báo Đẩy + của MoEngage để cải thiện tỷ lệ phân phối thông báo đẩy, đồng thời cá nhân hóa tin nhắn để gửi các thông tin ưu đãi và giảm giá cho người dùng dựa trên hành vi sử dụng app của họ.
44%
Tăng tỷ lệ phân phối trên các thiết bị Xiaomi
25%
Tăng tỷ lệ phân phối tổng thể của chiến dịch thông báo đẩy

Họ Nói gì về Chúng tôi

MoEngage kết hợp các kênh với nhau một cách liền mạch, đồng thời bổ sung các tính năng như Nhắn tin Sản phẩm Động, Phân tích Nâng cao, Tối ưu hóa Độ trễ Thông minh và Khuếch đại Thông báo Đẩy.
testimonial-author-img
Arjya Nathvani
Trợ lý Phó Chủ tịch - Quản lý Quan hệ Khách hàng, OYO

Read the full story here

Learn how MoEngage helped to analyze customer behavior.
error-alert-icon Incorrect First Name
error-alert-icon Incorrect Last Name
error-alert-icon Incorrect Email ID
error-alert-icon Incorrect Job Title
I agree to the terms of use and privacy policy