Search Result:
3Results
2019 Push Notification Delivery Report
Boost Push Notification Delivery with MoEngage Push Amplification
Factors That Influence Push Notifications Delivery on Android Phones
No Result Found
Please try again with some different keywords.

Luxstay tăng 60% Tỷ lệ Tương tác bằng cách Sử dụng Phân đoạn và Cá nhân hóa

caseStudy-individual-banner-img
company-details-img

GIỚI THIỆU VỀ LUXSTAY

Luxstay là nền tảng cho thuê nhà ngắn hạn và dịch vụ khách sạn online được thành lập vào năm 2016. Mục tiêu của các nhà cung cấp dịch vụ khách sạn là thu hẹp khoảng cách giữa chủ nhà và khách du lịch, giúp du lịch tự túc trở nên dễ dàng hơn và giúp chủ nhà tạo thêm thu nhập từ các chỗ ở của mình.

Thử thách

Đội ngũ marketing của Luxstay đã thực hiện một chiến lược tương tác cơ bản thông qua một nền tảng tiếp thị tự động hóa. Tuy nhiên, Luxstay nhận ra nền tảng này vẫn còn nhiều hạn chế như phân khúc không nhất quán, các kênh bị phân thành silo, và tương tác kém.

Giải pháp MoEngage

Đội ngũ marketing của Luxstay đã lập chiến lược tăng mức độ tương tác người dùng nhằm thấu hiểu hành vi người dùng, nhờ đó tăng chuyển đổi bằng phân khúc và truyền thông cá nhân hóa. Luxstay đã sử dụng nền tảng MoEngage để tùy chỉnh phân khúc và cá nhân hóa tương tác trực quan.
5X
Tăng chuyển đổi
1.8X
Mức tăng Người dùng Hoạt động Hàng tháng

Họ Nói gì về Chúng tôi

“Trong thị trường home-sharing đầy cạnh tranh, bạn bắt buộc phải mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và nhất quán cho người dùng trên khắp các kênh. Tính năng phân khúc và cá nhân hóa thông minh của MoEngage cho phép chúng tôi hiểu rõ và thu hút người dùng, cải thiện nhắm mục tiêu chiến dịch, để sau cùng tăng tỷ lệ chuyển đổi.”
testimonial-author-img
Thịnh Vũ
Trưởng phòng Digital Marketing, Luxstay

Read the full story here

Learn how MoEngage helped to analyze customer behavior.
error-alert-icon Incorrect First Name
error-alert-icon Incorrect Last Name
error-alert-icon Incorrect Email ID
error-alert-icon Incorrect Job Title
I agree to the terms of use and privacy policy